РАЦИОНАЛИЗМ

Танин мэдэхүйн цорын ганц эх булаг нь оюун ухаан гэж үздэг гүн ухааны урсгал, чиглэл - Рационализм бол гүнзгий дэлгэрэнгүй... “Шинжлэх ухаан, амьдрал” сэтгүүл.