РАШААН I

1. Өвчин эмгэгийг анагаах чадвартай байгалийн эрдэст ус - Тус улсын нутаг Туул, Хэрлэн, Орхон голд Хужиртын рашаан дэлгэрэнгүй... БНМАУ-ын түүх; рашаан засал (усан эмчилгээний хэлбэр), рашаан ус [хоршоо] (эмчилгээнд хэрэглэж болохуйц байгалийн эрдэст ус); булаг рашаан [хоршоо] (хүний биед тустай эрдэс баялгийг агуулсан ус);


2. Усны хүндэтгэл нэр - Хамаг амьтныг ундлах, рашаан болсон ус. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол;
3. Шашны ёсоор үлээж тарнидсан ус - Бадгар, Гүмбүм, Утай, Ар богдын хүрээгээр мөргөл хийж, номтой хүнтэй золгож, номын рашаанаас хүртэлцсэн хүн дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан; рашаан залах (тарнидсан ус авах), *рашаанаа юүлэх (шээх);

4. [шилжсэн] Цэцэг өвчний цээр нэр.

рашаан засал усан эмчилгээний хэлбэр
рашаан ус эмчилгээнд хэрэглэж болохуйц байгалийн эрдэст ус
булаг рашаан хүний биед тустай эрдэс баялгийг агуулсан ус
рашаан залах тарнидсан ус авах
рашаанаа юүлэх шээх
Ижил үг:

РАШААН II