РАШААНАХ I

Цэцэг өвчин тусах.

Ижил үг:

РАШААНАХ II