РАМ I
/ ургамал /

1. Чулуун хөгцийн адил, маш нарийн, түрүү гарсан хойноо хөгцийн өнгө нь улам гүн болдог ургамал;


2. Энэхүү ургамлын шүүсээр хийсэн гүн хөх өнгийн будаг.

Ижил үг:

РАМ II