РАДОН

Цацраг идэвхт химийн махбод, техник болон эмнэлэгт ашигладаг хий.