РАДИУС I

Бөмбөрцөг хэлбэрт гадаргуу болон тойргийн дурын цэгийг төвтэй холбогч шулуун хэрчим: тойргийн радиус дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

РАДИУС II