РАДИОЛ

Хүлээн авагч, пянз, цахилгаан уншуурыг нэгтгэсэн төхөөрөмж - Харин одоо номын дэлгүүрүүдэд худалдагдаж байгаа дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин.