РАДИОЛОКАЦИ

Радио долгион, радио цацралыг байршлаар нь тодорхойлох, ажиглах, янз бүрийн объектыг илчлэх арга: дэлгэрэнгүй...

радиолокацийн станц радиолокацийн аргаар янз бүрийн объектыг ажиглах төхөөрөмж
радиолокацийн гэрэлт цамхаг нисэх онгоц, хөлөг онгоцны бүхээгт байрласан радиолокацийн станцын дохиогоор ажилладаг байршил тодорхойлох радиостанц