РАДИОТЕХНИК I

Цахилгаан техникийн судлал дахь радиогийн тухай шинжлэх ухаан.

Ижил үг:

РАДИОТЕХНИК II