РАДИОМЕТР

Цахилгаан соронзон цацрагийн энергийг хэмжих багаж.