ПАРЧИГНАХ

Цаас зэрэг зөөлөн зүйлийн дэрвэхэд пар пар гэсэн дуу чимээ гарах.