ПАС :

пас пис [хоршоо] (хөндий, хийтэй зүйл хагарах, цохих үед сонсогдох дуу чимээний байдал) - Түлш нь дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., пас пүс [хоршоо] (юмыг цохих, дэлбэлэхэд гарах чимээ), пас хийх (хүчтэй тэсэрсэн дуу чимээ гарах).

пас пис хөндий, хийтэй зүйл хагарах, цохих үед сонсогдох дуу чимээний байдал
пас пүс юмыг цохих, дэлбэлэхэд гарах чимээ
пас хийх хүчтэй тэсэрсэн дуу чимээ гарах