өвчтэй хүнд эм хэрэгтэй, өттэй малд хад хэрэгтэй
/ зүйр цэцэн үг /
хүнд хэцүү үед шаардагдах зүйлээр нь туслах гэсэн санаа