АРУУ IV

Шагай, аргай; шагайны бөг тал.

Ижил үг:

АРУУ I

АРУУ II

АРУУ III: