АРУУ III:
/ ургамал /

аруу цэцэг (сараантан овгийн цэцгийн хүлэмжинд ургадаг чимэглэлийн олон наст өвс, эмийн найрлагад дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АРУУ I

АРУУ II

АРУУ IV