АРХАГ III

1. Хүн, амьтан, машин техник зэргийн хүч их, том янхигар: архаг биетэй (янхигар биетэй) - Архаг дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., архаг чадалтай (хүч чадалтай);


2. Бусдыг эз дийлж сурсан, түрэмгий эзэрхэг авиртай.

архаг биетэй янхигар биетэй
архаг чадалтай хүч чадалтай
Ижил үг:

АРХАГ I

АРХАГ II

АРХАГ IV