АРХАГ I

1. Хууч өвчин - Архаг өвчнийг намнан дарахад оточ эмчийн мэдлэг тодорно. В.Шарма. Таван сургамж., архаг суух (дутуу эмчлүүлснээс өвчний далд урхаг биед байсаар байх), архаг мэнгэр (олон жил болсон уушгины өвчин);


2. [шилжсэн] Даамжран тогтсон муу зуршил: архаг архичин (архинд донтсон хүн), архаг тамхичин (олон жил тамхи татсан дэлгэрэнгүй...
архаг мэнгэр

олон жил болсон уушгины өвчин

архаг суух

дутуу эмчлүүлснээс өвчний далд урхаг биед байсаар байх

архаг архичин

архинд донтсон хүн

архаг тамхичин

олон жил тамхи татсан хүн

Ижил үг:

АРХАГ II

АРХАГ III

АРХАГ IV