ӨНЧРҮҮЛЭХ

1. Өнчин болгох: нялх амьтныг өнчрүүлэх (нялх амьтныг эцэг эхээс нь хагацуулах) - Хүний үрийг дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Хонгорзул;


2. Төл малыг эхээс нь салгуулах;
3. [шилжсэн] Хэн нэгнийг ханьгүйдүүлж сэтгэлийг нь гансруулан зовоох.