ӨНЧРӨЛ

Өнчрөх явдал: өнчрөл үзэх (дотнын хүн нь нас барах) - Бид өнчрөл үзнэ гэж бодохоос сэтгэл хөдлөн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., өнчрөл хагацал [хоршоо] (дотнын хүнээсээ хагацсан нь), үхэл өнчрөл [хоршоо] (эцэг эх, дотнын хүнээсээ салж хагацахын зовлон), өнчрөл зовлон [хоршоо] (гэр бүл болон ойр дотнын хүмүүс нас барснаас үүдэх сэтгэл санааны гашуудал) - Өнчрөл зовлонгийн дунд хатуу зоригоо бариуштай. Монгол ардын уртын дуу.

өнчрөл үзэх дотнын хүн нь нас барах
өнчрөл хагацал дотнын хүнээсээ хагацсан нь
үхэл өнчрөл эцэг эх, дотнын хүнээсээ салж хагацахын зовлон
өнчрөл зовлон гэр бүл болон ойр дотнын хүмүүс нас барснаас үүдэх сэтгэл санааны гашуудал