үхэл өнчрөл
эцэг эх, дотнын хүнээсээ салж хагацахын зовлон