ӨНХРҮҮЛЭХ

1. Бөмбөрүүлэх: өнхрүүлж гаргах (бөмбөрүүлэн хөлбөрүүлж байж гаргах) - Хөрөөдсөн модоо голын дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд;


2. [шилжсэн] Гар дамжуулан худалдаа наймаа хийх - Мөнгөтэй болохоороо нааш цааш нь хэсэг юм өнхрүүлэхээр шийдэв. Яриа.