ӨВЧҮҮВЧ

Өвчүү халхлан зүүх давхац: өвчүүвч зүүх (өвчүүгээ халхлан гоёл зүүх) - Мянган алтан сувд эрих дэлгэрэнгүй... Гүүш цорж. Маань ганбум.