ӨВЧИНГҮЙ

Бие ямар нэгэн зовуурь шаналгаагүй, эрүүл чийрэг - Үүлгүй өдөр цэлмэг, өвчингүй бие сайхан. дэлгэрэнгүй... өвчингүй хүүхэд (эрүүл чийрэг хүүхэд), өвчингүй амьдрах (өвдөх шаналалгүй амьдрах), өвчингүй байх (бие махбодын үйл ажиллагаа хэвийн байх) - Гэр хотлоор өвчингүй энх амгалан болтугай. В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим., өргүй бол баян, өвчингүй бол жаргал [зүйр цэцэн үг] (өр ширгүй болоод өвчин зовлонгүй бол амьдрал сайхан гэсэн санаа).

өвчингүй хүүхэд эрүүл чийрэг хүүхэд
өвчингүй амьдрах өвдөх шаналалгүй амьдрах
өвчингүй байх бие махбодын үйл ажиллагаа хэвийн байх
өргүй бол баян, өвчингүй бол жаргал өр ширгүй болоод өвчин зовлонгүй бол амьдрал сайхан гэсэн санаа