ӨВХӨГ :

өвхөг өвхөг алхах (өвхгөр юмны байн байн хөдлөх, бөгтийж тонголзон алхах).