ӨВӨРМӨЦЧИЛӨЛ

Өвөрмөц болгох үйл явц: загварын өвөрмөцчилөл (загвараа өвөрмөц болгох нь).