ӨВДӨӨХ

1. Биеийг тавгүй болгох: биеэ өвдөөх (биеийг тавгүйрхүүлэх);


2. Өвчтэй болгох.