ӨВДӨЛ

Идэш хоол, идээний үйрмэг үлдэц: өвдөл цөвдөл [хоршоо] (а. Мах, өөхний бяцхан тасархай; б. Модноос дэлгэрэнгүй...

өвдөл цөвдөл а. Мах, өөхний бяцхан тасархай; б. Модноос хугарч унасан жижиг салаа мөчир
өвдөл цөвдөл түүх ямар нэгэн юмнаас үйрч үлдсэн жижиг хэсгүүдийг түүх