ОРГИОЧ

Онгироо, хөөрүү зантай: оргиоч зан (онгироо, хөөрүү зантай хүн).