ОРГИЛУУР

Хий болон шингэн юм даралтын хүчинд дээш олгойдон гарах нь: усан оргилуур (даралтын хүчээр дээш дэлгэрэнгүй...

усан оргилуур даралтын хүчээр дээш олгойдон гарах ус