ОРГАН
/ хөгжим /

бадралт баг бишгүүр: орган тоглох (бадралт баг бишгүүр хөгжмөөр хөгжимдөх).