ОЛОНТ

Олон дахин, олон удаа: олонтоо уулзах (олон дахин уулзах), олонтоо тохиолдох (олон дэлгэрэнгүй...

олонтоо уулзах олон дахин уулзах
олонтоо тохиолдох олон удаа таарах, тохиолдох
олонтоо сонссоноос, олж нэг үзсэн нь дээр нүдээр үзсэн зүйл үнэн баттай байх гэсэн санаа