олонтоо сонссоноос, олж нэг үзсэн нь дээр
/ зүйр цэцэн үг /
нүдээр үзсэн зүйл үнэн баттай байх гэсэн санаа