ОЛБИН

Өлөн ховдог: олбин болох (өлөн ховдог болох), олбин хүн (аливаад шунамхайран дайрах дэлгэрэнгүй...

олбин болох өлөн ховдог болох
олбин хүн аливаад шунамхайран дайрах хүн
олбин чөтгөр өлөн чөтгөр