ОЛБОГ II

Морь унахдаа өмсдөг цэргийн охор хүрэм: олбог эсгэх (а. Дэвсгэр оёхоор загвар гаргах; б. Цэргийн хүн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОЛБОГ I