ОЛБОРЛОЛТ

Олборлох үйлийн үр дүнг заасан нэр: хүдэр олборлолт (хүдэр олборлох үйл явц).