ОЛБИРХОХ

1. Олби мэх гаргах, түүгээрээ бардамнах: олбирхон аашлах (элдэв арга заль хэрэглэх);


2. Ховдоглон идэх: хоолонд олбирхох (хоолонд шунан ихэд идэх).

олбирхон аашлах элдэв арга заль хэрэглэх
хоолонд олбирхох хоолонд шунан ихэд идэх

Олбирч цөхөх. - Тодорхой шийд гаргалгүй тээнэгэлзэх.

Г.Цагаандэрэм2016-04-24 14:34:33