ОВХГОР

1. Хэвийн хэмжээнээс өндөр болоод суурь муутай зүйл: овхгор хад (өндөрдүү, суурь муутай хад);


2. Хамрын хоншоор нь том, бүдүүн.