овог нэр
а. Тухайн хүний эцгийн болон өөрийн нэр Өөрийн үнэн овог нэрийг цөм хэлж учир шалтгааныг тоочсон боловч ганц биеэ охин хэмээн хэлсэнгүй. В.Инжаннаши. дэлгэрэнгүй...