ОВНО
/ амьтан /

Тарс шувууны эрэгчин, шувуу барьж иднэ.