НАРИЙСАЛ

1. Улам бүр нарийсаж байгаа нь;


2. [өвчин] Хоолойрхог эрхтний хөндий сорвижиж бачуурах эмгэг.