НАРИЙСГАХ

1. Улам нарийн болгох - Өмднийхөө шуумгийг нарийсган дэгжирхэх боллоо. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд;


2. Хэрэг явдлыг улам хянан нягталж шинжлэх: нарийсган үзэх (улам нягтлан үзэх, гүнзгийрүүлэх үзэх), нарийсган дэлгэрэнгүй... (гүнзгийрүүлэн тайлбарлах) - Утга санааг улам улмаар нарийсган тайлбарлана. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол.

нарийсган үзэх улам нягтлан үзэх, гүнзгийрүүлэх үзэх
нарийсган тайлбарлах гүнзгийрүүлэн тайлбарлах