НАГНАЙЛГАХ

Нагжийлгах: толгойгоо нагнайлгах (хүзүүгээ нугдайлган, толгойгоо доош болгох) - Тэгээд газраас дэлгэрэнгүй... Марк Твен. Том Сойерын адал явдал.