НААЛДААХАЙ

Байгалиас ургаж тогтсон бужгар ур: шүрэн наалдаахай (шүр ургаж тогтсон бужгар хэлбэртэй байгалийн дэлгэрэнгүй...