наргианч наадамч
наргиан наадам хийхдээ сайн, алиа хошин хүн