МЭЛМИЙХ

Уужим дэлгэр байх: тал мэлмийх (зах хязгааргүй мэт харагдах өргөн уудам тал) - Онгон цагаан тал дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Жигүүрт цагаан гэр., мэлмийрсэн нүд (гөлийсөн нүд) - Тэр хүн арай гэж хэдэн балга ус уугаад мэлмийрсэн нүдээр Дервилийг ширтэж... байв. Б.Ян. Чингис хаан.

тал мэлмийх зах хязгааргүй мэт харагдах өргөн уудам тал
мэлмийрсэн нүд гөлийсөн нүд