МЭЛМЭГНЭХ

1. Шингэн зүйлийн долгилон харагдах: тос мэлмэгнэх (тос бялбаганан хөдөлж харагдах);


2. Нүдэнд зайр гүйх, нүдээр цавчлан харах: мэлмэгнэсэн харцтай (усгал дөлгөөн, том нүдтэй хүний харах байдал).

тос мэлмэгнэх тос бялбаганан хөдөлж харагдах
мэлмэгнэсэн харцтай усгал дөлгөөн, том нүдтэй хүний харах байдал