МЭЛРЭГЧ

1. Мэлрэн гайхагч;


2. Нүдээ цавчилгүй гөлрөн харагч: мэлрэгч хүн (нүдээ цавчилгүй удаан харах хүн).