МЭЛТГЭНЭХ

1. Шингэн зүйл дүүрэн бялхах: ус мэлтгэнэх (ус халгин цалгих) - Галттайн голын ус үүрийн улаан дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Зүүдний цагаан унага;


2. Шүүдрийн ус бөнжигнөн харагдах;
3. Нүдэнд нулимс гүйлгэнэх;
4. Усгал, дөлгөөн харцтай нүдээр харах.