МЭЛМЭЛЗЭХ

1. Шингэн зүйлийн мэлтэлзэн харагдах: сүү мэлмэлзэх (сүү цалгин мэлтэлзэх) - Айраг цагаа дүүрэн дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., мэлмэлзэн урсах (долгилон урсах), *мэлмэлзсэн жороо морь (усгал зөөлөн явдалтай жороо морь);


2. Нүдэнд нулимс дүүрэх - Нүдний нь нулимс мэлмэлзэн урсав. С.Эрдэнэ. Хонгорзул., мэлмэлзэн дэлгэрэнгүй... (нүднийхээ аяганд нулимс мэлтэлзүүлэн уйлах);

3. Бөмбөлзүүлэх.

сүү мэлмэлзэх сүү цалгин мэлтэлзэх
мэлмэлзэн урсах долгилон урсах
мэлмэлзсэн жороо морь усгал зөөлөн явдалтай жороо морь
мэлмэлзэн уйлах нүднийхээ аяганд нулимс мэлтэлзүүлэн уйлах