МОРЬСОГ

Морь унах, эдлэх дур сонирхол ихтэй: морьсог хүүхэд (моринд дуртай хүүхэд).